Աշակերտական Խորհուրդը 2014-2015

2014 թվականի սեպտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ դպրոցի աշակերտական խորհրդի 2014-2015 ուսումնական տարվա առաջին ընդհանուր ժողովը: Լսեցին դպրոցի տնօրեն Կ. Մովսիսյանի ամենամյա ծրագրային ուղերձը, տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների  գծով տեղակալ Ա. Հովհաննիսյանի հաղորդումը, աշակերտական խորհրդի  կատարած աշխատանքների գնահատման և խորհրդի նախագահի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին:

  Որոշվեց դպրոցում սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմին՝ աշակերտական խորհուրդ ձևավորել և սահմանել  խորհրդի թվակազմը: Ըստ որոշման խորհրդի թվակազմը պետք է բաղկացած լինի 24 անդամներից: Հաստատվեց խորհրդի ձևավորման  աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի կազմը:


Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно