Հասարակագիտություն 10-րդ դասարան > Հեղինակներ Քեսաբլյան Կարապետ, Քարամյան Մելինե, Մովսիսյան Հովհաննես

  Հասարակագիտություն 10-րդ <<Հոգեբանություն>> Հեղինակներ Քեսաբլյան Կարապետ, Քարամյան Մելինե, Մովսիսյան Հովհաննես


      Инструкция
  1. Ինչ է ուսումնասիրում հոգեբանությունը`
   Մարդու հետաքրքրությունները
   Մարդու հոգեկան կյանքը, նրա ներաշխարհը
   Փորձում է գտնել կյանքի նպատակը

  2. <<Փսիխոլոգիա>>\' հոգեբանություն բառը թարգմանաբար նշանակում է.
   Խոսք հոգու մասին
   Ավանդույթ
   Բնավորություն

  3. Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը` <<Մարդու ուղեղը բնության ամենակատարյալ ստեղծագործությունն է>>
   Արիստոտել
   Բլեզ Պասկալ
   Ա.Ա.Վակա

  4. Ինչ է նշանակում <<անհատ>> հասկացությունը.
   Մարդ օժտված սոցիալական որակներով
   Մարդկային ցեղին պատկանելու փաստը
   Մարդկանց միմյանցից տարբերվելու հնարավորություն

  5. Զգայությունների տեսակներն են`
   Ապերցեպցիա
   Միջանկյալ և իրական
   Էքստերոցեպտիվ, ինտերոցեպտիվ, պրոպրիոցեպտիվ

  6. Սահմանեք ուշադրություն հասկացությունը`
   Մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունը և կենտրոնացվածությունն է դեպի որոշակի առարկաները, երևույթները, որոնք անձի համար ունեն նշանակություն
   Ընկալվածը հոգեկանում մտապահելու, հետագայում վերարտադրելու ընդունակությունն է
   Նորի որոնման, հայտնագործման գործնթացն է

  7. Մարդկային հիշողության ծագումը հին հույները ում կամ ինչի հետ էին կապում
   Մարդու մտավոր ունակությունների հետ
   Պրոմեթևսի անվան հետ, այդ երիտասարդը մարդկությանը նվիրել էր կրակը
   Մարու հոգեբանական վիճակի հետ

  8. Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը <<երևակայությունը արտասովորի նախապայմանն է>>
   Սոկրատես
   Կաբուս
   Դեմոսթենես

  9. Ինչ հատկանիշներ ունի սանգվինիկ կամ շարժուն տիպը
   ՈՒժեղ հավասարակշռված շարժուն
   ՈՒժեղ անհավասարակշռված շարժուն
   ՈՒժեղ հավասարակշռված իներտ

  10. Ինչ է կոնֆլիկտը`
   Պարզագույն իմացական գործնթաց է
   Մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունն է դեպի սեփական ներաշխարհի բովանդակությունը
   Հակադարձ միտումների, ձգտումների, դրդապատճառների բախումն է, որի հետևանքով անձն ապրում է խնդրահարույց իրավիճակ

      
  Яндекс.Метрика