Հասարակագիտություն 10-րդ դասարան > Հեղինակներ Քեսաբլյան Կարապետ, Քարամյան Մելինե, Մովսիսյան Հովհաննես

Հասարակագիտություն 10-րդ <<Հոգեբանություն>> Հեղինակներ Քեսաբլյան Կարապետ, Քարամյան Մելինե, Մովսիսյան Հովհաննես


    Инструкция
 1. Ինչ է ուսումնասիրում հոգեբանությունը`
  Մարդու հետաքրքրությունները
  Մարդու հոգեկան կյանքը, նրա ներաշխարհը
  Փորձում է գտնել կյանքի նպատակը

 2. <<Փսիխոլոգիա>>\' հոգեբանություն բառը թարգմանաբար նշանակում է.
  Խոսք հոգու մասին
  Ավանդույթ
  Բնավորություն

 3. Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը` <<Մարդու ուղեղը բնության ամենակատարյալ ստեղծագործությունն է>>
  Արիստոտել
  Բլեզ Պասկալ
  Ա.Ա.Վակա

 4. Ինչ է նշանակում <<անհատ>> հասկացությունը.
  Մարդ օժտված սոցիալական որակներով
  Մարդկային ցեղին պատկանելու փաստը
  Մարդկանց միմյանցից տարբերվելու հնարավորություն

 5. Զգայությունների տեսակներն են`
  Ապերցեպցիա
  Միջանկյալ և իրական
  Էքստերոցեպտիվ, ինտերոցեպտիվ, պրոպրիոցեպտիվ

 6. Սահմանեք ուշադրություն հասկացությունը`
  Մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունը և կենտրոնացվածությունն է դեպի որոշակի առարկաները, երևույթները, որոնք անձի համար ունեն նշանակություն
  Ընկալվածը հոգեկանում մտապահելու, հետագայում վերարտադրելու ընդունակությունն է
  Նորի որոնման, հայտնագործման գործնթացն է

 7. Մարդկային հիշողության ծագումը հին հույները ում կամ ինչի հետ էին կապում
  Մարդու մտավոր ունակությունների հետ
  Պրոմեթևսի անվան հետ, այդ երիտասարդը մարդկությանը նվիրել էր կրակը
  Մարու հոգեբանական վիճակի հետ

 8. Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը <<երևակայությունը արտասովորի նախապայմանն է>>
  Սոկրատես
  Կաբուս
  Դեմոսթենես

 9. Ինչ հատկանիշներ ունի սանգվինիկ կամ շարժուն տիպը
  ՈՒժեղ հավասարակշռված շարժուն
  ՈՒժեղ անհավասարակշռված շարժուն
  ՈՒժեղ հավասարակշռված իներտ

 10. Ինչ է կոնֆլիկտը`
  Պարզագույն իմացական գործնթաց է
  Մարդու հոգեկան գործունեության ուղղվածությունն է դեպի սեփական ներաշխարհի բովանդակությունը
  Հակադարձ միտումների, ձգտումների, դրդապատճառների բախումն է, որի հետևանքով անձն ապրում է խնդրահարույց իրավիճակ

    

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно