Հասարակագիտություն 10-րդ դասարան > հեղինակներ Լուսինե Այվազյան, Սյուզաննա Ներսիսյան, Կարեն Այվազյան

Հասրակագիտություն 10 դասարան ,,Տնտեսագիտություն,, Հեղինակներ՝ Սյուզի Ներսիսյան, Լուսինե Այվազյան, Կարեն Այվազյան


    Инструкция
 1. Ըստ արդյունքի սահմանափակության բարիքները լինում են
  տնտեսական և ոչ տնտեսական
  հոգևոր և սոցիալական
  նյութական և հոգևոր

 2. Սեփականության ձևերն են՝
  մասնավոր, տիրապետման, օգտագործման
  մասնավոր, կոլեկտիվ, պետական
  տնօրինման, մասնավոր, օգտագործման

 3. Վերարտադրության փուլերն են՝
  արտադրությունը, բաշխումը, փոխանակությունը, սպառումը
  արտադրություն, բաշխում, կապիտալ
  սպառում, տնտեսական աճ, բաշխում

 4. Արտադրության գործոններն են՝
  աշխատանք, մշակույթ, գիտություն
  գիտություն, ծառայություն, տրանսպորտ
  աշխատանք, բնական ռեսուրս, կապիտալ, ձեռնարկատիրություն

 5. ՀՆԱ-ն լինում է երկու տեսակի
  անվանական և տնտեսական
  անվանական և իրական
  իրական և միջանկյալ

 6. Շուկայական տնտեսության սուբյեկտներն են՝
  տնային տնտեսությունը, բարիքը, արժեքը
  ֆիրման կամ ձեռնարկությունը, պետությունը, բարիքը
  տնային տնտեսությունը, ֆիրման կամ ձեռնարկությունը, պետությունը

 7. Քանի գործառույթ ունի փողը՝
  չորս
  երեք
  հինգ

 8. Պահանջարկի փոփոխության ոչ գնային գործոնները լինում են՝
  յոթ
  հինգ
  երեք

 9. Պահանջմունքները լինում են՝
  տնտեսական և ոչ տնտեսական
  սոցիալական, հոգևոր, միջանկյալ
  նյութական, հոգևոր, սոցիալական

 10. .....որպես գիտություն, ուսումնասիրում է մարդու ռացիոնալ վարքագիծը սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործման պայմաններում
  բարոյագիտություն
  հոգեբանություն
  տնտեսագիտություն

    

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно