Հասարակագիտություն 10-րդ դասարան > հեղինակներ Անահիտ Առաքելյան, Հարություն Առաքելյան, Գոռ Ղազարյան, Սիրան Թումանյան

Հասարակագիտություն 10-րդ ՙՙԲարոյագիտությունՙՙ հեղինակներ Գոռ Ղազարյան, Հարութ Առաքելյան, Անահիտ Առաքելյան, Սիրան Թումանյան:


    Инструкция
 1. Ինչ է նշանակում բարոյականություն հունարենից թարգմանաբար՝
  Ավանդույթ,բնավորություն
  Հոգի
  խիղճ

 2. Ոչ բարոյական նշանակում Է՝
  Չար,վատ
  Բարի,լավ
  Բարոյական հարթությունից դուրս

 3. Անբարոյական նշանակում է՝
  Չար,վատ
  Բարի,լավ
  Բարոյական հարթությունից դուրս

 4. Բարոյականության ոսկե կանոնը՝
  Այն ամենը,ինչ որ կամենում եք,որ մարդիկ ձեզ անեն,այդպես և դուք արեք նրանց
  Որքան մարդը բարի է, այնքան ավելի շատ է ուրիշների մեջ բարություն տեսնում
  Ամոթն ու ճշմարտությունը հավասարապես պետք է վերաբերեն բոլոր մարդկանց

 5. Բարոյականության նորմերը հիմնվում են՝
  Համեստության վրա
  Հեղինակութրան ուժի վրա
  Հոգեբանության վրա

 6. Ինչ է խիղճը՝
  Մարդու կարողությունն է քննադատորեն դիտարկելու իր արարքները,մտքերը,ցանկությունները
  Մարդկանց կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում որոշակի վարքագծի,ծառայությունների կամավոր ստանձնումն է
  Վարքագծի պարտադիր տեսակ է

 7. Ինչ է էգոիզմը՝
  Դիրքորոշում է,որի համաձայն յուրաքանչյուր ոք պետք է անշահախնդիր վարքագիծ դրսևորի ուղղված այլ մարդկանց շահերին
  Դրական սկզբունք է
  Դիրքորոշում է, որի համաձայն սեփական շահերի հետամուտ լինելը դիտարկվում է որպես բարիք

 8. Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը՝ ՙՙՈչ մի վատ բան մի խոսիր կամ արա,նույնիսկ եթե միայնակ ես՚՚
  Փոլ Հոլբախ
  Դեմոկրիտ
  Խրիմյան Հայրիկ

 9. Ով է հետևյալ խոսքերի հեղինակը՝ ՙՙՈրքան մարդը բարի է այնքան ավելի շատ է ուրիշների մեջ բարություն տեսնում
  Բլեզ Պասկալ
  Ա.Շվեյցեր
  Սոկրատես

 10. Այն ամենը ինչը հակադիր է բարուն՝
  Գեղեցիկ է
  Չար է
  Բարոյական է

    

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно