Հասարակագիտություն 11-րդ դասարան

  Հասարակագիտություն 11-րդ դասարան 2-րդ կիսամյակ Թեստի հեղինակ՝ Կ. Մովսիսյան      Инструкция

  1. Ինչ է ամուսնությունը
   մենամուսնական միություն է:
   բազմամուսնական միություն է
   ընկերական հարաբերություն է
  2. Ծնողների համատեղ դիմումի հիման վրա պետական գրանցում իրականացնող մարմինները փոխում են երեխայի անունը, ինչպես նաև նրան տրված ազգանունը՝ մյուս ծնողի ազգանունով մինչև երեխայի
   8 տարին լրանալը:
   10 տարին լրանալը
   12 տարին լրանալը
  3. Ծնողներն ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ իրենց երեխաների նկատմամբ: Դրանք լրանում են երեխաների
   16 տարին լրանալով:
   18 տարին լրանալով
   22 տարին լրանալով:
  4. Պայմանագիրը կնքվում է
   Անորոշ ժամկետով:
   Հիմնավորված ժամկետով:
   փոփոխական ժամկետով:
  5. Հանգստանալու և սնվելու համար ընդմիջում տրամադրվում է աշխատանքային օրվա կեսին, սակայն ոչ ուշ, քան աշխատանքը սկսելուց քանի ժամ հետո:
   3 ժամ
   4 ժամ
   5 ժամ
  6. Աշխատանքային օրերի միջև ընկած անընդմեջ հանգստի տևողությունը չի կարող պակաս լինել
   8 ժամից
   10 ժամից
   11 ժամից
  7. Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում քանի աշխատանքային օր սահմանվում:
   20
   24
   28
  8. Եվրոպական դատարանը մշտական գործող է և տեղակայված է
   Ամստերդամում
   Բոնում
   Ստրասբուրգում
  9. Պետական հարկադրանքն ունի
   Կամայական բնույթ
   իրավական որոշակի բնույթ
   հայեցողական բնույթ
  10. Միջազգային մարդասիրական իրավունքը բաժանվում է երկու խմբի
   Ժնևի իրավունք, Հաագայի իրավունք
   Ստրասբուրգի իրավունք, Հաագայի իրավունք
   Հաագայի իրավունք, Բոստոնի իրավունք

      
  Яндекс.Метрика