Հասարակագիտություն 11-րդ դասարան

Հասարակագիտություն 11-րդ դասարան 2-րդ կիսամյակ Թեստի հեղինակ՝ Կ. Մովսիսյան    Инструкция

 1. Ինչ է ամուսնությունը
  մենամուսնական միություն է:
  բազմամուսնական միություն է
  ընկերական հարաբերություն է
 2. Ծնողների համատեղ դիմումի հիման վրա պետական գրանցում իրականացնող մարմինները փոխում են երեխայի անունը, ինչպես նաև նրան տրված ազգանունը՝ մյուս ծնողի ազգանունով մինչև երեխայի
  8 տարին լրանալը:
  10 տարին լրանալը
  12 տարին լրանալը
 3. Ծնողներն ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ իրենց երեխաների նկատմամբ: Դրանք լրանում են երեխաների
  16 տարին լրանալով:
  18 տարին լրանալով
  22 տարին լրանալով:
 4. Պայմանագիրը կնքվում է
  Անորոշ ժամկետով:
  Հիմնավորված ժամկետով:
  փոփոխական ժամկետով:
 5. Հանգստանալու և սնվելու համար ընդմիջում տրամադրվում է աշխատանքային օրվա կեսին, սակայն ոչ ուշ, քան աշխատանքը սկսելուց քանի ժամ հետո:
  3 ժամ
  4 ժամ
  5 ժամ
 6. Աշխատանքային օրերի միջև ընկած անընդմեջ հանգստի տևողությունը չի կարող պակաս լինել
  8 ժամից
  10 ժամից
  11 ժամից
 7. Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում քանի աշխատանքային օր սահմանվում:
  20
  24
  28
 8. Եվրոպական դատարանը մշտական գործող է և տեղակայված է
  Ամստերդամում
  Բոնում
  Ստրասբուրգում
 9. Պետական հարկադրանքն ունի
  Կամայական բնույթ
  իրավական որոշակի բնույթ
  հայեցողական բնույթ
 10. Միջազգային մարդասիրական իրավունքը բաժանվում է երկու խմբի
  Ժնևի իրավունք, Հաագայի իրավունք
  Ստրասբուրգի իրավունք, Հաագայի իրավունք
  Հաագայի իրավունք, Բոստոնի իրավունք

    

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно