Թեստ Հայոց լեզու առարկայից 8-րդ դասարան . թիվ 1 / հեղինակ՝ Արմինե Մովսիսյան

Թեստ Հայոց լեզու առարկայից 8-րդ դասարան թիվ 1/ հեղինակ՝ Արմինե Մովսիսյան    

 1. Ո՞ր շարքում են միայն ժամանակի մակբայները:
  այսօր, դեմ առ դեմ, վայրկյան առ վայրկյան, էլ:
  դարեդար, արդեն, գիշեր-ցերեկ, հար:
  վաղն ևեթ, վաղուց, արագ, հավիտյան:
  հապճեպ, ժամ առ ժամ, մանկուց, շտապ
 2. Ո՞ր շարքում են միայն մակբայակերտ ածանցներ:
  -ավարի, -ապես, -ովին, -ակի:
  -որեն, -աբար, -ե, -ովին:
  -ակի, -ապես, -ային, -աբար:
  -ական, -ապես, -աբար, -ություն:
 3. Ո՞րն է կապ:
  Փոխարեն:
  Միգուցե:
  Համենայնդեպս:
  Իսպառ:
 4. Ո՞ր շարքի բոլոր կապերը կամ կապական բառերը կարող են պահանջել սեռական-տրական հոլովով կապվող բառ (կապի խնդիր):
  զատ, ի վնաս, նման, համար:
  ներքո, տակ, մեջ, հանդերձ:
  ըստ, միջոցով, դեպի, ի հեճուկս:
  իբրև, առանց, հանդեպ, վերաբերմամբ:
 5. Ո՞ր նախադասության մեջ կապի գործածության սխալ կա:
  Նա պարզապես չէր ցանկանում քո հետ վիճել:
  Անձրևից առաջ ամպերը գոռում էին:
  Շատերը կցանկային նրա նման գեղեցիկ լինել:
  Բացի Աննայից բոլորը պատրաստ էին այդ փորձությանը:
 6. Ո՞րն է համադասական շաղկապ:
  որ:
  որովհետև:
  երբ:
  բայց:
 7. Ո՞ր շաղկապներն են միավորում ստորադաս նախադասություններ:
  Ե՛վ համադասական, և՛ ստորադասական:
  Միայն ստորադասական:
  Միայն համադասական:
  Ո՛չ համադասական, ո՛չ ստորադասական:
 8. Քանի շաղկապ կա տրված շարքում. բայց, երևի, ապա, քանի որ, մեջ, մինչդեռ, որպեսզի, այսինքն, ուստի:
  6
  7
  8
  10
 9. Ո՞ր շարքում են միայն վերաբերականներ:
  երևի, հավանաբար, գեղեցիկ, դժբախտաբար:
  իսկ և իսկ, արդյոք, ոչ, անպայման:
  հավանաբար, թերևս, իրոք, ակամա:
  ահավասիկ, արդարև, այո, արդարացի:
 10. Ո՞րը ձայնարկություն չի:
  հարայ:
  փիշտ:
  ծուղրուղու:
  իրավ:

    

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно