Թեստ Հայոց լեզու առարկայից 8-րդ դասարան . թիվ 1 / հեղինակ՝ Արմինե Մովսիսյան

  Թեստ Հայոց լեզու առարկայից 8-րդ դասարան թիվ 1/ հեղինակ՝ Արմինե Մովսիսյան      

  1. Ո՞ր շարքում են միայն ժամանակի մակբայները:
   այսօր, դեմ առ դեմ, վայրկյան առ վայրկյան, էլ:
   դարեդար, արդեն, գիշեր-ցերեկ, հար:
   վաղն ևեթ, վաղուց, արագ, հավիտյան:
   հապճեպ, ժամ առ ժամ, մանկուց, շտապ
  2. Ո՞ր շարքում են միայն մակբայակերտ ածանցներ:
   -ավարի, -ապես, -ովին, -ակի:
   -որեն, -աբար, -ե, -ովին:
   -ակի, -ապես, -ային, -աբար:
   -ական, -ապես, -աբար, -ություն:
  3. Ո՞րն է կապ:
   Փոխարեն:
   Միգուցե:
   Համենայնդեպս:
   Իսպառ:
  4. Ո՞ր շարքի բոլոր կապերը կամ կապական բառերը կարող են պահանջել սեռական-տրական հոլովով կապվող բառ (կապի խնդիր):
   զատ, ի վնաս, նման, համար:
   ներքո, տակ, մեջ, հանդերձ:
   ըստ, միջոցով, դեպի, ի հեճուկս:
   իբրև, առանց, հանդեպ, վերաբերմամբ:
  5. Ո՞ր նախադասության մեջ կապի գործածության սխալ կա:
   Նա պարզապես չէր ցանկանում քո հետ վիճել:
   Անձրևից առաջ ամպերը գոռում էին:
   Շատերը կցանկային նրա նման գեղեցիկ լինել:
   Բացի Աննայից բոլորը պատրաստ էին այդ փորձությանը:
  6. Ո՞րն է համադասական շաղկապ:
   որ:
   որովհետև:
   երբ:
   բայց:
  7. Ո՞ր շաղկապներն են միավորում ստորադաս նախադասություններ:
   Ե՛վ համադասական, և՛ ստորադասական:
   Միայն ստորադասական:
   Միայն համադասական:
   Ո՛չ համադասական, ո՛չ ստորադասական:
  8. Քանի շաղկապ կա տրված շարքում. բայց, երևի, ապա, քանի որ, մեջ, մինչդեռ, որպեսզի, այսինքն, ուստի:
   6
   7
   8
   10
  9. Ո՞ր շարքում են միայն վերաբերականներ:
   երևի, հավանաբար, գեղեցիկ, դժբախտաբար:
   իսկ և իսկ, արդյոք, ոչ, անպայման:
   հավանաբար, թերևս, իրոք, ակամա:
   ահավասիկ, արդարև, այո, արդարացի:
  10. Ո՞րը ձայնարկություն չի:
   հարայ:
   փիշտ:
   ծուղրուղու:
   իրավ:

      
  Яндекс.Метрика