Թեստ հասարակագիտություն առարկայից 10-րդ դասարան թիվ 1 հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան

  ԹԵՍՏ հասարակագիտությունից 10-րդ դասարան թիվ 1/ հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան     

  1. Գեղեցիկ է դիտել օգտակարն ու նպատակահարմարը:
   Արիստոտել
   Պլատոն
   Սոկրատես
   Դեմոկրիտ
  2. Ըստ նրա՝ գեղեցիկի առաջին աստիճանը ֆիզիկական՝ բնական կամ մարմնական գեղեցկությունն է:
   Պլատոն
   Դիդրո
   Սոկրատես
   Դեմոկրիտ
  3. Գեղեցիկը մեկնաբանել է որպես հարաբերակցություն՝ նշելով, որ գեղեցիկ է այն, ինչ կարգավորված է, միասնական ու համամասնական:
   Արիստոտել
   Պլատոն
   Բերկլի
   Դիդրո
  4. Մարդն այն գեղեցկացնելու ժամանակ մտածում է անձնական շահի մասին:
   Դրսույթ
   Ներսույթ
   Երևույթ
   Գործ
  5. Մարդն այն գեղեցկացնելու ժամանակ մտածում է համահասարակական շահի մասին:
   Ներսույթ
   Դրսույթ
   վարք
   կոչում
  6. Ստեղծագործության ձև, որի նպատակն է իրերին տալ որոշակի արտաքին տեսք:
   Ներսույթ
   Դրսույթ
   Դիզայն
   Ճաշակ
  7. Գեղագիտական կողմնորոշում ունեցող ճարտարագետ-ինժեներ:
   Դիզայներ
   Ճարտարապետ
   Նկարիչ
   Գեղագետ:
  8. Այն նշանակում է չափ, եղանակ, կանոն: Ընդհանուր առմամբ, հասարակական կյանքի այս կամ այն ոլորտում որոշակի ձևերի, սկզբունքների, օրինակների տիրապետությունն է:
   Ճաշակ
   Իդեալ
   Մոդա
   Հագուստ
  9. Այն ի վիճակի է մաքրել մարդու հոգին կուտակված դառնությունից, զայրույթից, ցավից, չարությունից ու և այլ բացասական հույզերից ու հոգեվիճակներից:
   Գեղեցիկը
   Աշխատանքը
   Երազանքը
   Համարձակությունը:
  10. Արվեստի այս տեսակի նպատակն է ստեղծել կենցաղի առարկաներ և ձևավորել մարդու միջավայրը գեղեցիկի կանոններով: Դրա ստեղծագործությունների թվին են պատկանում նրբագույն զարդանախշերով գավաթները, զարդատուփերը, սափորները, կահույքի տարբեր դետալներ և այլն:
   Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ
   Ճարտարապետություն
   Գեղանկարչություն
   Կինո
  11. Ըստ որոշ մտածողների, արվեստի տեսակներից բարձրագույնն է, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն զգալ ներդաշնակությունը, վեհ-գեղեցիկն ու տիեզերական անսահմանությունը՝ չդիմանալով տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներին միմյանցից բաժանող խոսքի օգնությանը:
   Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ
   Երաժշտություն
   Կինո
   Գրականություն
  12. Արվեստի այնպիսի տեսակ է, որում աշխարհի գեղարվեստական յուրացումն իրականացվում է բեմական գործողության միջոցով:
   Կինո
   Գրականություն
   Թատրոն
   Երաժշտություն
  13. Ինչ-որ բանի կատարելատիպն է, այն բարձրագույն վիճակը, որին կարող է հասնել տվյալ առարկան կամ երևույթը:
   Իդեալ
   Երազանք
   Նպատակ
   Համոզմունք
  14. Ձև է, որով արվեստագետը նյութականացնում է իր հոգում եղած իդեալը: Այն ունի բովանդակային և ձևական կողմեր:
   Ճաշակ
   Իդեալ
   Ոճ
   Դրսույթ
  15. Մարդու հոգևոր կերտվածքի այնպիսի բնութագիր, որի շնորհիվ վերջինս կարողանում է գեղեցիկը, վեհը, ներդաշնակը զանազանել ոչ գեղեցիկից, աններդաշնակ-անհամամասնականից:
   Մոդա
   Ճաշակ
   Ոճ
   Գեղարվեստ
  16. Այդ շրջանի գեղագիտական իդեալն աստվածայինն է, հոգևորը, իսկ բնական-մարմնականը համարվում է անկատար, ուրեմն պատկերելու ոչ արժանի:
   Անտիկ
   Միջնադարի
   Նոր շրջանի
   Նորագույն շրջանի
  17. Գրականության մեջ նա արտացոլում է ողջ մարդկության ցավով տառապող, իրական կյանքում աստվածայինի պակասը զգացող ու մարդկանց արատները բժշկել ցանկացող մարդու իդեալը:
   Դանթե
   Գրիգոր Նարեկացի
   Պետեր Պաուլ Ռուբենս
   Հեգել
  18. ,,Պաճուճազարդ մարգարիտ,,այս դարաշրջանի գեղագիտական իդեալը տարածված էր ԵՎրոպայում XVII-XVIII դարերում և ելնում էր հաճույքներ սիրող, բայց միաժամանակ հերոսական մարդու իդեալից:
   Բարոկկո
   Ռոմանտիզմ
   Ռեալիզմ
   Ռոկոկո
  19. Այս ոճի գեղագիտական իդեալը տարածվում է Եվրոպայում XIX դարից սկսած՝ հիմքում ունենալով ,,իրական մարդու,, իդեալը: Չէ՞ որ իրական են թե՛ հաճոյապաշտ, թե՛ կրոնական, թե՛ հերոսական մարդիկ:
   Ռոկոկո
   Ռոմանտիզմ
   Ռեալիզմ
   Բարոկո
  20. Որպես գեղարվեստական ուղղություն և ընդհանրապես մտքի ոճ, առաջացել է XVIII դարում Գերմանիայում: Այս ոճի գեղագիտական իդեալը հիմնվում է ազատ մարդու իդեալի վրա:
   Ռեալիզմ
   Ռոմանտիզմ
   Բարոկո
   Ռոկոկո

      
  Яндекс.Метрика