Թեստ հասարակագիտություն առարկայից 10-րդ դասարան թիվ 1 հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան

ԹԵՍՏ հասարակագիտությունից 10-րդ դասարան թիվ 1/ հեղինակ՝ Կարեն Մովսիսյան   

 1. Գեղեցիկ է դիտել օգտակարն ու նպատակահարմարը:
  Արիստոտել
  Պլատոն
  Սոկրատես
  Դեմոկրիտ
 2. Ըստ նրա՝ գեղեցիկի առաջին աստիճանը ֆիզիկական՝ բնական կամ մարմնական գեղեցկությունն է:
  Պլատոն
  Դիդրո
  Սոկրատես
  Դեմոկրիտ
 3. Գեղեցիկը մեկնաբանել է որպես հարաբերակցություն՝ նշելով, որ գեղեցիկ է այն, ինչ կարգավորված է, միասնական ու համամասնական:
  Արիստոտել
  Պլատոն
  Բերկլի
  Դիդրո
 4. Մարդն այն գեղեցկացնելու ժամանակ մտածում է անձնական շահի մասին:
  Դրսույթ
  Ներսույթ
  Երևույթ
  Գործ
 5. Մարդն այն գեղեցկացնելու ժամանակ մտածում է համահասարակական շահի մասին:
  Ներսույթ
  Դրսույթ
  վարք
  կոչում
 6. Ստեղծագործության ձև, որի նպատակն է իրերին տալ որոշակի արտաքին տեսք:
  Ներսույթ
  Դրսույթ
  Դիզայն
  Ճաշակ
 7. Գեղագիտական կողմնորոշում ունեցող ճարտարագետ-ինժեներ:
  Դիզայներ
  Ճարտարապետ
  Նկարիչ
  Գեղագետ:
 8. Այն նշանակում է չափ, եղանակ, կանոն: Ընդհանուր առմամբ, հասարակական կյանքի այս կամ այն ոլորտում որոշակի ձևերի, սկզբունքների, օրինակների տիրապետությունն է:
  Ճաշակ
  Իդեալ
  Մոդա
  Հագուստ
 9. Այն ի վիճակի է մաքրել մարդու հոգին կուտակված դառնությունից, զայրույթից, ցավից, չարությունից ու և այլ բացասական հույզերից ու հոգեվիճակներից:
  Գեղեցիկը
  Աշխատանքը
  Երազանքը
  Համարձակությունը:
 10. Արվեստի այս տեսակի նպատակն է ստեղծել կենցաղի առարկաներ և ձևավորել մարդու միջավայրը գեղեցիկի կանոններով: Դրա ստեղծագործությունների թվին են պատկանում նրբագույն զարդանախշերով գավաթները, զարդատուփերը, սափորները, կահույքի տարբեր դետալներ և այլն:
  Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ
  Ճարտարապետություն
  Գեղանկարչություն
  Կինո
 11. Ըստ որոշ մտածողների, արվեստի տեսակներից բարձրագույնն է, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն զգալ ներդաշնակությունը, վեհ-գեղեցիկն ու տիեզերական անսահմանությունը՝ չդիմանալով տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներին միմյանցից բաժանող խոսքի օգնությանը:
  Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ
  Երաժշտություն
  Կինո
  Գրականություն
 12. Արվեստի այնպիսի տեսակ է, որում աշխարհի գեղարվեստական յուրացումն իրականացվում է բեմական գործողության միջոցով:
  Կինո
  Գրականություն
  Թատրոն
  Երաժշտություն
 13. Ինչ-որ բանի կատարելատիպն է, այն բարձրագույն վիճակը, որին կարող է հասնել տվյալ առարկան կամ երևույթը:
  Իդեալ
  Երազանք
  Նպատակ
  Համոզմունք
 14. Ձև է, որով արվեստագետը նյութականացնում է իր հոգում եղած իդեալը: Այն ունի բովանդակային և ձևական կողմեր:
  Ճաշակ
  Իդեալ
  Ոճ
  Դրսույթ
 15. Մարդու հոգևոր կերտվածքի այնպիսի բնութագիր, որի շնորհիվ վերջինս կարողանում է գեղեցիկը, վեհը, ներդաշնակը զանազանել ոչ գեղեցիկից, աններդաշնակ-անհամամասնականից:
  Մոդա
  Ճաշակ
  Ոճ
  Գեղարվեստ
 16. Այդ շրջանի գեղագիտական իդեալն աստվածայինն է, հոգևորը, իսկ բնական-մարմնականը համարվում է անկատար, ուրեմն պատկերելու ոչ արժանի:
  Անտիկ
  Միջնադարի
  Նոր շրջանի
  Նորագույն շրջանի
 17. Գրականության մեջ նա արտացոլում է ողջ մարդկության ցավով տառապող, իրական կյանքում աստվածայինի պակասը զգացող ու մարդկանց արատները բժշկել ցանկացող մարդու իդեալը:
  Դանթե
  Գրիգոր Նարեկացի
  Պետեր Պաուլ Ռուբենս
  Հեգել
 18. ,,Պաճուճազարդ մարգարիտ,,այս դարաշրջանի գեղագիտական իդեալը տարածված էր ԵՎրոպայում XVII-XVIII դարերում և ելնում էր հաճույքներ սիրող, բայց միաժամանակ հերոսական մարդու իդեալից:
  Բարոկկո
  Ռոմանտիզմ
  Ռեալիզմ
  Ռոկոկո
 19. Այս ոճի գեղագիտական իդեալը տարածվում է Եվրոպայում XIX դարից սկսած՝ հիմքում ունենալով ,,իրական մարդու,, իդեալը: Չէ՞ որ իրական են թե՛ հաճոյապաշտ, թե՛ կրոնական, թե՛ հերոսական մարդիկ:
  Ռոկոկո
  Ռոմանտիզմ
  Ռեալիզմ
  Բարոկո
 20. Որպես գեղարվեստական ուղղություն և ընդհանրապես մտքի ոճ, առաջացել է XVIII դարում Գերմանիայում: Այս ոճի գեղագիտական իդեալը հիմնվում է ազատ մարդու իդեալի վրա:
  Ռեալիզմ
  Ռոմանտիզմ
  Բարոկո
  Ռոկոկո

    

Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно