ՈՒսուցիչներ

Արմինե  Նշանի  Մովսիսյան: Ծվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը:1996թ-ից նշանակվել է աշխատանքի ծննդավայրի միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի:

  

Գայանե Վոլոդյայի Մկրտչյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: Ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը: 1990թ-ից աշխատում է նույն գյուղի դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի:

 

 

Հովիկ Արամայիսի Սարգսյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է ծննդավայրի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը: 1984թ-ից ընդունվել է աշխատանքի գյուղի  դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ:

  

Վարդուհի Մովսեսի Պողոսյան: Ընդունվել և ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի և աստղագիտության ֆակուլտետը: 1995թ-ից ընդունվել է աշխատանքի Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան միջնակարգ դպրոցում որպես ֆիզիկայի ուսուցչուհի:

 

 

Անահիտ Հարությունի Մինասյան: Ծնվել է Լենինական քաղաքում: Ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի քիմիայի ֆակուլտետը: 1998թ-ից ընդունվել է աշխատանքի Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան միջնակարգ դպրոցում որպես քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի:

 

Սիրանուշ Բուդյոնու  Սմբատյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել  է Խ.Աբովյանի անվան պետական  մանկավարժական ինստիտուտի աշխարհագրության ֆակուլտետը: 2001թ-ից նշանակվել է աշխատանքի Արմավիրի մարզի Մ. Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցում որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի:

 

Լուսինե Նորայրի Սարգսյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է ծննդավայրի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետը: 1999թ-ից նշանակվելէ աշխատանքի գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի:

 

                              

Ելենա Մուխայելի Աղախանյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: 1985-ին ընդունվել և 1988թ-ին ավարտել է Երևանի ինդուստրիալ մանկավարժական տեխնիկումը, 2005թ-ին ընդունվել և 2009թ-ին ավարտել է Արմավիրի <համալսարանի <ֆակուլտետը:1997թ-ից նշանակվել է աշխատանքի գյուղի դպրոցում որպես տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի:

Լիանա վանիկի Սմբատյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: 1995թ-ին ընդունվել և 1997թ-ին ավարտել է Արմավիրի տեխնոլոգիական տեխնիկումը, 2007թ-ին ընդունունվել և 2010թ-ին ավարտել է  Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա ֆակուլտետը:1997թ-ից ընդունվել է աշխատանքի գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես երգ-երաժշտության ուսուցչուհի:

 

Անահիտ  Հայկազի Քոչարյան: Ծնվել է Ախուրյանի շրջ. Ոսկեհասկ գյուղում:1970թ-ին ընդունվել և 1973թ-ին ավարտել է Երևանի ինդուստրիալ մանկավարժական տեխնիկումը, 2005-ին ընդունվել և 2009թ-ին ավարտել է Արմավիրի <համալսարանի <ֆակուլտետը:1975թ-ից նշանակվել է աշխատանքի Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզի միջնակարգ դպրոցում որպես դասվար:

 

 Նարինե Ստյոպայի Բարեյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնա-կարգ դպրոցը: 1984թ-ին ընդունվել և 1989թ-ին ավարտել է Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, 2003թ-ին ընդունվել և 2006թ-ին ավարտել է Արմավիրի <համալսարանի <ֆակուլտետը:1993թ-ից ընդունվել է աշխատանքի նույն գյուղի դպրոցում որպես դասվար:

 

Լեյլի Արշալույսի  Եդիգարյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել  և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: 1989թ-ին ընդունվել և 1995թին ավարտել է Լենինականի պետական մանկավարժական ինստիտուտը, 2003թ-ին ընդունվել և 2006թ-ին ավարտել է Արամավիրի <համալսարանի <ֆակուլտետը:1995թ-ից ընդունվել է աշխատանքի գյուղի դպրոցում որպես դասվար:

 

Լուսինե Վանյայի Մովսիսյան: Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել  և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել է Արմավիրի տեխնոլոգիական տեխնիկումի տարրական կրթության մանկավարժություն              1997թ-ից ընդունվել է աշխատանքի գյուղի դպրոցում որպես դասվար:

 

Անուշ Ամատունու Մանուկյան; Ծնվել է  Հոկտեմբերյանի շրջանի Հոկտեմբեր գյուղում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետը: 2009թ-ից նշանակվել է աշխատանքի Արմավիրի մարզի Այգեվանի Մովսես Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցում որպես հայրենագիտության ուսուցչուհի:

 

Կարինե Արմենի Անդիկյան: Ծնվել է Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքում:ԸՆդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը:2010թ-ից ընդունվել է աշխատանքի Արմավիրի մարզի Այգեվանի Մովսես Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցում որպես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի:

 

Ռիմա Աշոտի Արսենյան: Ծնվել է Հոկտեմբերյանի շրջանի Հոկտեմբեր գյուղում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի գերմաներենի ֆակուլտետը: 2011թ-ից նշանակվել է աշխատանքի Արմավիրի մարզի Այգեվանի Մովսես Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցում որպես գերմաներենի ուսուցչուհի:

 

Նելլի Մովսեսի Առաքելյան: Ծնվել է Հոկտեմբերյանի շրջանի Ձերժինսկու անվան սովխոզում: Սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը: Այնուհետև ընդունվել և ավարտել է  Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: 2009թ-ից ընդունվել է աշխատանքի նույն գյուղի դպրոցում որպես պատմության ուսուցչուհի:

 


Яндекс.Метрика
Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно