ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Այգեվանի   Մովսես Խորենացու անվան միջնա կարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ կառավար ման խորհուրդը հայտարարում է  բաց մրցույթ՝ հաստատության տնօ րենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնե լու համար: 

Հայտարարության նյութն այստեղ՝

        ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Միջոցառումներ

Աշունն իր ողջ գեցկությամբ հյուր էր եկել և դպրոցի բակը լցրել ազնիվ ու արդար աշխատանքի օրինակներով: Բացի լի սեղաններից դասարանները պատրաստել էին բեմականացված երաժշտական համարներ: Տրամադրությունը տոնական էր իսկ տոնակատարությունը իմաստավոր: